ใคร


1

พร่องตายสัส

แม่งเอ๊ยยยย


เสนอนิยามใหม่

ใคร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง