นิยามที่ดีที่สุด
ครุคริ

นู๋ณ๊าลั๊คอ๊ขร๊ะะะะะะะ


พี่ค่ะคือว่า....ครุคริ >3

ครุคริ

ครุ แปลว่า หนัก
ส่วน คริ เป็นคำมูลต่อท้ายไม่มีความหมาย


ตย.วิธีใช้ เช่น ครุคริหัวพ่อง เป็นต้น

ครุคริ

เป็นคำสร้อย ความหมายเดียวคริคริ


A:วันนี้ไปไหนมา
B:ครุคริ