ครุคริ


6

นู๋ณ๊าลั๊คอ๊ขร๊ะะะะะะะ

พี่ค่ะคือว่า....ครุคริ >3<


1

เป็นคำสร้อย ความหมายเดียวคริคริ

A:วันนี้ไปไหนมา
B:ครุคริ


1

ครุ แปลว่า หนัก
ส่วน คริ เป็นคำมูลต่อท้ายไม่มีความหมาย

ตย.วิธีใช้ เช่น ครุคริหัวพ่อง เป็นต้น


เสนอนิยามใหม่

ครุคริ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง