นิยามที่ดีที่สุด
โคราช

เมืองที่ประชากรชอบปี้กันเอง


ดูสิคนโคราชเขาพรอดกันอยู่

โคราช

เมืองหนึ่งของประเทศไทย ผู้คนนิสัยดี มารยาทดี ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร รักสามัคคี


โคราชน่าอยู่

โคราช

เมืองหนึ่งของประเทศไทย คนเอากันในสวนรัก แต่เดี๋ยวนี้รั่วมันโล่งไปหน่อย เลยย้ายไปเอกันแถวหน้าตลาดประตูผีแทน


ดูสิมันซั่มกันหน้าแผงขายผักเบย