โครตพิจิตร


1

คนที่ทำตัวต่ำๆ อย

ทำตัวโครตพิจิตรเลย


เสนอนิยามใหม่

โครตพิจิตร
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง