นิยามที่ดีที่สุด
โครตพิจิตร

คนที่ทำตัวต่ำๆ อย


ทำตัวโครตพิจิตรเลย