ครับ


1

คำสุภาพสำหรับผู้ชายในสมัยก่อนเพราะเดี๋ยวผมเขียนให้ดู

สมัยก่อนนู้น ครับ สมัยก่อน คับ สมัยกลาง งับ,ครัฟ สมัยนี้ ครัช

ครับ

สวัสดีครัช เอ้ย ครับ


เสนอนิยามใหม่

ครับ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง