นิยามที่ดีที่สุด
ครับ

คำสุภาพสำหรับผู้ชายในสมัยก่อนเพราะเดี๋ยวผมเขียนให้ดู

สมัยก่อนนู้น ครับ สมัยก่อน คับ สมัยกลาง งับ,ครัฟ สมัยนี้ ครัช

ครับ


สวัสดีครัช เอ้ย ครับ