คราฟ


1

ครับ

ทักทายคราฟผม — ที่ นวนคร, ปทุมธานี [By ภานุวัฒน์ อัครธนวัฒน์]


เสนอนิยามใหม่

คราฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง