นิยามที่ดีที่สุด
คราฟ

ครับ


ทักทายคราฟผม — ที่ นวนคร, ปทุมธานี [By ภานุวัฒน์ อัครธนวัฒน์]