นิยามที่ดีที่สุด
ครัม

มาจากคำว่า "ครับ" ในเพจ วิรศากดิ์ นิลกาด


วันนี้ผมไปกินพิซซ่ามะนะครัมแหม่