ครัม


1

มาจากคำว่า "ครับ" ในเพจ วิรศากดิ์ นิลกาด

วันนี้ผมไปกินพิซซ่ามะนะครัมแหม่


เสนอนิยามใหม่

ครัม
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง