นิยามที่ดีที่สุด
คารมณ์

= คารม [ที่ถูกต้อง ไม่มี ณ เณร การันต์] = พูดแหลมคม
[อาจสับสนกับคำว่า อารมณ์ คำนี้ มี ณ เณร การันต์ สะกดตามท้าย]


เจ้าคารมณ์.คมหอก.. [By ภธนบวร ธันยากรกุล]