คารมณ์


1

= คารม [ที่ถูกต้อง ไม่มี ณ เณร การันต์] = พูดแหลมคม
[อาจสับสนกับคำว่า อารมณ์ คำนี้ มี ณ เณร การันต์ สะกดตามท้าย]

เจ้าคารมณ์.คมหอก.. [By ภธนบวร ธันยากรกุล]


เสนอนิยามใหม่

คารมณ์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง