นิยามที่ดีที่สุด
ครัฟ

ครับ, เป็นรูปแสดงความตลก ไม่ซีเรียส แต่ยังอยากแสดงความสุภาพอยู่


สอยเลยครัฟ