ครัฟ


26

ครับ, เป็นรูปแสดงความตลก ไม่ซีเรียส แต่ยังอยากแสดงความสุภาพอยู่

สอยเลยครัฟ


เสนอนิยามใหม่

ครัฟ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง