ครีบ


1

คำว่าครับ ฉบับพิมพ์ผิด

สวัสดีครีบ


เสนอนิยามใหม่

ครีบ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง