นิยามที่ดีที่สุด
ครีบ

คำว่าครับ ฉบับพิมพ์ผิด


สวัสดีครีบ