ครูบอย


1

ครูที่สอนพละที่โรงเรียนประเสริฐธรรมวิทยาไง

ครูบอยสอนพละป้ะ


เสนอนิยามใหม่

ครูบอย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง