คาราบาว


1

ควายไงสัส

ไอคาราบาว


เสนอนิยามใหม่

คาราบาว
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง