นิยามที่ดีที่สุด
คาร์ท

เป็นคำด่าที่แรงมากที่สุดในตำนานเลยก็ว่าได้ ผู้ที่ถูกด่าด้วยคำนี้สามารถเป็นอัมพาตครึ่งท่อน ตลอดชีวิตเลย ซึ่งเป็นคำที่รวมสิงที่เลวร้ายทุกอย่างในกาแลคซี่นี้มาไว้ในคำคำเดียวนั้นคือ " คาร์ท " [ ร้ายกาจอะไรเช่นนี้ ]


A : ไงมึงไอ้สัส ไอ้ลูกกระหรี่
B : คาร์ท
A : ----- { พูดไม่ได้เพราะเป็นอัมพาตไปแล้ว }