นิยามที่ดีที่สุด
โครย

= โคตร [แปลว่า มาก]
คำนี้เกิดจากการแผลงหรือเพี้ยน 2 ครั้ง คือ โคตร → โครต → โครย
แผลงครั้งที่ 1 "ที่ถูกคือโคตร คิดว่าโคตรถ้าผสมกับคำอื่นใช้เป็นคำด่าได้ เขียนออกไปแล้วอาจน่าเกลียด เลยเลี่ยงๆเขียนให้ผิดไป" [By PatPDX]
แผลงครั้งที่ 2 เกิดจาการพิมพ์ผิดเนื่องจากปุ่มตัวอักษร ย ยักษ์ กับ ต เต่า ใกล้กัน บนแป้นพิมพ์


หน้าตาไม่ดี ไม่มีแฟน ฮะ อ.18/ส.180/.โสดโครยฮะ [By ซ่า เด็กอุดร]