ครัส


2

ครัสแปลว่า"ครับ"ซึ่งบ้างครั้งบางคนอาจจะเขียนผิดนั้นเอง

สวัสดีครัส,ขอบคุณครัส,ได้ครัสฯลฯ


เสนอนิยามใหม่

ครัส
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง