นิยามที่ดีที่สุด
คริสกานต์

คู่นี้ไม่เรียล ไม่หวานเพราะห่างกัน แต่บอกเลยมุ้งมิ้งน่ารัก
KrisKarn is REAL!!!!


คริสรักกานต์มาก