คริสกานต์


1

คู่นี้ไม่เรียล ไม่หวานเพราะห่างกัน แต่บอกเลยมุ้งมิ้งน่ารัก
KrisKarn is REAL!!!!

คริสรักกานต์มาก


เสนอนิยามใหม่

คริสกานต์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง