นิยามที่ดีที่สุด
คริสโด้

ชิปคู่ใหม่ เพิ่งมีโมเม้นต์


คริส : ดีโอเขาเป็นคนไม่ชอบแต่งตัว ไม่ตามแฟชั่น
ดีโอ : สำหรับคนบางคนต่อให้ไม่แต่งอะไรก็หล่อ (=_=)
คริส : (T0T)

คริสโด้

เป็นไปไม่ได้


คริสปี้เลย์รือเทา
ไคโด้ได้กันแล้ว
ชิฟเชิบอัลไล