คริสโด้


15

ชิปคู่ใหม่ เพิ่งมีโมเม้นต์

คริส : ดีโอเขาเป็นคนไม่ชอบแต่งตัว ไม่ตามแฟชั่น
ดีโอ : สำหรับคนบางคนต่อให้ไม่แต่งอะไรก็หล่อ (=_=)
คริส : (T0T)


-4

เป็นไปไม่ได้

คริสปี้เลย์รือเทา
ไคโด้ได้กันแล้ว
ชิฟเชิบอัลไล


เสนอนิยามใหม่

คริสโด้
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง