นิยามที่ดีที่สุด
คะรวย

ควย


น้องสนใจดูดคะรวยพี่มั้ย