คะรวย


1

ควย

น้องสนใจดูดคะรวยพี่มั้ย


เสนอนิยามใหม่

คะรวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง