นิยามที่ดีที่สุด
ครูไว

เป็นการแยกคำให้ดูไม่หยาบ ของคำว่า"ควย"


นิสัยเอ็งนี่แม่งโคตรครูไวเลยหว่ะ