ใครรวย


1

ควยไร

ควยไรมึง


เสนอนิยามใหม่

ใครรวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง