นิยามที่ดีที่สุด
ครูจู

นาทีไปหวันของการเรียน


ครูจะเดินถือกระดาษเข้ามาในห้องพร้อมกับคำว่า "เเยกโต๊ะ" ....

ครูจู

ก็รู้ๆกันอยู่ว่าเขาคือใคร


ครูคับ การบ้านไม่มีคับ
ครูคับ ครูไม่ได้บอกว่าจะสอบคับ