นิยามที่ดีที่สุด
แคร์

แป้ง


แป้งเด็กแคร์

แคร์

ไม่สนใจหรอก


กูไม่แคร์คนนั้นหรอก