แคร์


1

ไม่สนใจหรอก

กูไม่แคร์คนนั้นหรอก


1

แป้ง

แป้งเด็กแคร์


เสนอนิยามใหม่

แคร์
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง