นิยามที่ดีที่สุด
เคย์ อิโน่

หัวล้านสะท้านใจ นิ้วกรีดกรายดั่งฟ้อนเล็บ
คารมเมพยอดพธู ยิ้มเจ้าชู้ชั่วกว่าใคร


"วิกปลิว"
(มิตรสหายท่านหนึ่ง)

"ถึงเถิกก็รัก"
(มิตรสหายอีกท่านหนึ่ง)

"อย่าเพิ่งด่าว่าคนหัวล้าน อย่าเพิ่งประจานว่าคนหัวล้านไม่ดี"
(สุรพล สมบัติเจริญ)