นิยามที่ดีที่สุด
ขออนุญาติ

ขออนุญาติ (ต เต่า สระอิ) [ไม่ถูกต้อง] → ขออนุญาต (ต เต่า ไม่มีสระอิ) [ถูกต้อง]
แผลงมาจาก ขออนุญาต โดยผู้ใช้ตกวิชาภาษาไทยเบื้องต้นและสอบซ่อมไม่ผ่าน


ขออนุญาติแอดมินนะคับ สนใจสอบถามได้ทั้งปลีก ส่งครับ [By ทวีชัย ไทยอดทน]

ขออนุญาติ

= ขออนุญาต (ไม่มี สระ อิ ที่ ต เต่า)


"ขออนุญาติแอดมินเพจนะค่ะ..." 「Supang Hongsuwan / สุภางค์ หงษ์สุวรรณ / 086-0198729 หรือ Id line : hnam582」(นะคะ คำว่า "คะ" ก็ไม่ต้องใส่ ไม้เอก)