นิยามที่ดีที่สุด
ค่ะ

ไม่เหมือนกับคำว่า "คะ"​ ใช้เมื่อต้องการจบประโยคที่ตอบคำถาม


ได้ค่ะ
กำลังขี้อยู่ค่ะ
ปวดอึค่ะ
ไม่อยากโดนหมีแหวกค่ะ