ค่ะ


1

ไม่เหมือนกับคำว่า "คะ"​ ใช้เมื่อต้องการจบประโยคที่ตอบคำถาม

ได้ค่ะ
กำลังขี้อยู่ค่ะ
ปวดอึค่ะ
ไม่อยากโดนหมีแหวกค่ะ


เสนอนิยามใหม่

ค่ะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง