คัก


1

มากมาย มากเกินไป มากจนออกหน้าออกตา

อันนี้?คือใหญ่คักแท้


เสนอนิยามใหม่

คัก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง