นิยามที่ดีที่สุด
คัก

มากมาย มากเกินไป มากจนออกหน้าออกตา


อันนี้?คือใหญ่คักแท้