คึก


0

หึก

คึกเกิ๊น


เสนอนิยามใหม่

คึก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง