โคการันกวย


0

ควยการันต์โก

พ่องงงงงงงงงงงง ควยการันต์โก olo


เสนอนิยามใหม่

โคการันกวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง