นิยามที่ดีที่สุด
โคการันกวย

ควยการันต์โก


พ่องงงงงงงงงงงง ควยการันต์โก olo