คู่แข่งคนสำคัญของผมไม่ใช่ใคร พ่อของผมเอง


16

คือเห้อะไร

คู่แข่งคนสำคัญของผมไม่ใช่ใคร พ่อของผมเอง คือเห้อะไร!


-10

ความเพ้อเจ้อของไอเหี้ย "ชางเหลียง"

ทันทีที่เขาลงจากรถ ผมก็ต้องตกตะลึุง คู่แข่งคนสำคัญของผมไม่ใช่ใครอื่น พ่อของผมเอง


เสนอนิยามใหม่

คู่แข่งคนสำคัญของผมไม่ใช่ใคร พ่อของผมเอง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง