นิยามที่ดีที่สุด
คู่แข่งคนสำคัญของผมไม่ใช่ใคร พ่อของผมเอง

คือเห้อะไร


คู่แข่งคนสำคัญของผมไม่ใช่ใคร พ่อของผมเอง คือเห้อะไร!