คุคุ


1

เป็นคำด่าของเเมว เคเคVRZO ชื่อว่าเฉโป ซึ่งแปลว่า คุ๊ควย

เป็นคุ๊ ไรมึงสาส


เสนอนิยามใหม่

คุคุ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง