นิยามที่ดีที่สุด
คฆขฅวย

อ่านว่า คะ-คะ-คะ-ควย

1) เป็นการใช้อวัยวะเพศชายมาสรรค์สร้างให้สวยงามเจริญหู มีความวิจิตรการตา หรูเลิศ วิลิศมาหรา เหมาะแก่การด่าเพื่อเน้นย้ำความเหี้ยของคนๆนั้น

2) เป็นคำอุทานเมื่ออยู่ในสถาณการณ์ที่น่าตกใจ หรือทำให้ผู้ฟังเคร่งเครียดจนต้องพูดตะกุกตะกัก


A: เฮ้ย กูซ้อไอติมมาฝากว่ะ
B: อ้าว ไหนวะ ไม่เห็นมึงถืออะไรมาเลย
A: อ่อ พอดีกูเห็นว่ามันจะละลายแล้ว กูเลยแดกเข้าไปแล้วน่ะ ไปซื้อใหม่ซิ
B: คฆขฆวย ...

คฆขฅวย

ในที่นี่ ตัวพยัญชนะ ค ฆ ข ฅ สามารถสลับที่ไปมาได้ ยังไงก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม


A: คฆขฅวย
B: ฆคฅขวย
A: ฅขคฆวย
B: ขคฆฅวย