คัง


1

หล่อ

คังหล่อ


เสนอนิยามใหม่

คัง
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง