นิยามที่ดีที่สุด
คิเคียว

เป็นคนไม่รู้เท่าทันกิเลส และไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนในอารมณ์ของผู้อื่น :)


ใจพี่ว่างนะมาหาคิเคียวได้

คิเคียว

เป็นคนไม่รู้เท่าทันกิเลส และไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนในอารมณ์ของผู้อื่น


N.555นุ้งคิเคียว | รัชดา 🔞Today at 3:06 PM
@𝓐𝓶𝓾𝓪𝔂.☂⁸ เดะพี่ช่วยรักษานะคะ อิ___อิ