นิยามที่ดีที่สุด
โคะโคะ

ประมาณชิบหายแล้วไง


แกเค้าทำตังหายอ่ะ โคะโคะ แล้วไง