โคะโคะ


1

ประมาณชิบหายแล้วไง

แกเค้าทำตังหายอ่ะ โคะโคะ แล้วไง


เสนอนิยามใหม่

โคะโคะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง