โคเคน


1

สารเสพติดชนิดหนึ่งที่สาวกชาวหอบ(หื่น)ติดกันงอมแงม

กูติดโคเคน


เสนอนิยามใหม่

โคเคน
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง