นิยามที่ดีที่สุด
โคเคน

สารเสพติดชนิดหนึ่งที่สาวกชาวหอบ(หื่น)ติดกันงอมแงม


กูติดโคเคน