นิยามที่ดีที่สุด
เค้ง

กล่อมเด็กนอนแบบเค้งๆเอาไว้พูดเพื่อความน่ารักให้อีกฝ่ายนอน


นอนน้าเค้งๆ