นิยามที่ดีที่สุด
คุ้ง

คนที่ชอบถิงถิงมากมาย


คุ้งชอบถิงถิงจิงๆนะ