เค้ก


1

ขนมเค้ก,ก้อน

ชอบกินเค้กจุงเบย


เสนอนิยามใหม่

เค้ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง