นิยามที่ดีที่สุด
เคะ

ผู้ถูกกระทำ , ผู้รับ


ชิเอลคือเจ้าพ่อเคะะะะ (ซึนโครต)

เคะ

คนที่มีรูปร่างเป็นผู้ชาย แต่อาจจะโมเง้เกินความเป็นชาย และจิตใจอาจจะเป็นผู้ชายหรือไม่ก้ได้


ไม่มีเคะมากหรอก มีแต่ตุ๊ดมากหรือตุ๊ดน้อย
-ป้าแพลน ณ ทวิตภพ

เคะ

ฝ่ายรับเพศชาย


ว๊าว ! เคะน่ารักงะ

เคะ

สิ่งมีชีวิตที่น่ารักน่าจับกดน่าลากน่าฉุดและเป็นสิ่งที่ควรบูชา


อุเคะน่ารัก

เคะ

เกย์รับ - - ก้พวกเกย์ที่น่ารักๆ คล้ายผู้หญิง รุกไม่เป็น อ่อนเมะ ไม่รักผู้หญิงเหมือน เมะ เมะ มันได้ทั้ง ชาย หญิง อ่าา สัส --


อีนี เคะวะ สัส