เคะ


17

ผู้ถูกกระทำ , ผู้รับ

ชิเอลคือเจ้าพ่อเคะะะะ (ซึนโครต)


2

ฝ่ายรับเพศชาย

ว๊าว ! เคะน่ารักงะ


2

คนที่มีรูปร่างเป็นผู้ชาย แต่อาจจะโมเง้เกินความเป็นชาย และจิตใจอาจจะเป็นผู้ชายหรือไม่ก้ได้

ไม่มีเคะมากหรอก มีแต่ตุ๊ดมากหรือตุ๊ดน้อย
-ป้าแพลน ณ ทวิตภพ


1

เกย์รับ - - ก้พวกเกย์ที่น่ารักๆ คล้ายผู้หญิง รุกไม่เป็น อ่อนเมะ ไม่รักผู้หญิงเหมือน เมะ เมะ มันได้ทั้ง ชาย หญิง อ่าา สัส --

อีนี เคะวะ สัส


1

สิ่งมีชีวิตที่น่ารักน่าจับกดน่าลากน่าฉุดและเป็นสิ่งที่ควรบูชา

อุเคะน่ารัก


เสนอนิยามใหม่

เคะ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง