นิยามที่ดีที่สุด
คุ๊

olo สิ่งที่เอาไว้สอดใส่ในตัวเคะ


แรงอีกสิ แรงอีกก อ๊าา ปล.คำว่าคุ๊ไม่จำเป็นในบทสนทนานี้

คุ๊

คุ๊...วย


ควยยยยยยยยยยยยย

คุ๊

ค_ย


คุ๊