เค


1

ประมาณว่าเออ จบบทสนทนาแบบรำไย

เค


เสนอนิยามใหม่

เค
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง