นิยามที่ดีที่สุด
เค

ประมาณว่าเออ จบบทสนทนาแบบรำไย


เค