ไคๆ


0

เพี้ยนมาจากคำว่าใครๆ

ไคๆก็ทำไม่ดีทั้งนั้นแหละ


เสนอนิยามใหม่

ไคๆ
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง