นิยามที่ดีที่สุด
ไคๆ

เพี้ยนมาจากคำว่าใครๆ


ไคๆก็ทำไม่ดีทั้งนั้นแหละ