นิยามที่ดีที่สุด
ค๊

คะ? (ภาษาสก๊อย)


สงจายทามงานพิเสดกับนู๋มั้ยค๊

ค๊

ไม่ชอบคำนี้เล่อะ ' พวกแว้นๆ ก๊อยๆ เค้าใช้กัน


ไปแว๊นกันป้ค๊ ?