ค๊


19

คะ? (ภาษาสก๊อย)

สงจายทามงานพิเสดกับนู๋มั้ยค๊


1

ไม่ชอบคำนี้เล่อะ ' พวกแว้นๆ ก๊อยๆ เค้าใช้กัน

ไปแว๊นกันป้ค๊ ?


เสนอนิยามใหม่

ค๊
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง