ฃวย


2

ควยไง

ฃวยไรคับ


เสนอนิยามใหม่

ฃวย
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง