ขอวาป


2

ใช้เพื่อขอลิ้งเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาไปทางด้านมืด หรือเว็บที่ผู้ปกครองควรให้แนะนำ

รูปแ_งมีเซ็นเซอร์ ขอวาปทีๆๆ


เสนอนิยามใหม่

ขอวาป
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง