นิยามที่ดีที่สุด
คะ

ออกเสียงว่า "ค๊ะ" ใครใช้ผิดสลับกับ "ค่ะ" ขอให้โดนแหวกหมีตาย


อย่าเพิ่งตายนะคะ
จะไปไหนคะ
อ่อ กำลังขี้อยู่หรือคะ