นิยามที่ดีที่สุด
ขอสามคำ

ขอ3คำอะแหละ555555555


เห้ยพี่ขอสามคำ #ไร้สาระจุง