โค้ก


2

รักนะ

ฟาติน


1

วัตถุดิบหลักในการต้มน้ำกระท่อม

ส่งโค้ก ไห้หม้อท่อม


1

อาหารหลัก ยงจุนฮยอง

ยงโคล่า


เสนอนิยามใหม่

โค้ก
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง