นิยามที่ดีที่สุด
จวย

เป็นการแปลงคำมาจากคำด่าที่ไม่สุภาพของคำว่า "ควย" ก็เลยพูดให้ดูแอ๊บแบ๊วขึ้นว่า "จวย"


หัวจวย นะมึงอ่ะ...