จวยหัวคิ้น


1

เอาไว้ด่าคนข้างขวาเวลาเล่นคอม

ไอสัส ไอจวยหัวคิ้น


เสนอนิยามใหม่

จวยหัวคิ้น
ห้ามเล่นมุกภายใน, พาดพิงบุคคลหรือสถาบันที่มีตัวตนจริง