นิยามที่ดีที่สุด
จวยหัวคิ้น

เอาไว้ด่าคนข้างขวาเวลาเล่นคอม


ไอสัส ไอจวยหัวคิ้น